Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست هم اندیشی کارآفرینی برای زندانیان بهمن ماه ۹۹ در محل سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ جلسه ای با حضور مسئولین اداره زندان شهرستان گناباد جهت بررسی نحوه حمایت از زندانیان در راه اندازی کسب و کار با مرکز رشد فناوری گناباد برگزار گردید.

 در این جلسه که با حضور مسئولین اداره زندان و انجمن حمایت از زندانیان برگزار شد ضرورت و تأثیر ایجاد اشتغال در بازاجتماعی شدن و کاهش سرانه بازگشت مجدد به زندان مطرح شد.

حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد ضمن خوشامدگویی به حضار، ضمن معرفی فعالیت مرکز و سمن نوآوران و کارافرینان، درخواست بررسی ظرفیتهای موجود را توسط اعضای سمن ارائه نمود و مقرر شد ظرفیت ها، امکانات و فضاهای موجود مورد بررسی قرار گیرد و افزود: مرکز رشد فناوری گناباد و سمن نوآوران و کارافرینان آمادگی همکاری با کارآفرینان معرفی شده را دارد.