Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با حکم رئیس پارک خراسان، مهندس علیرضا شیرازی به عنوان رئیس مرکز رشد نیشابور، به مدت یک سال آینده تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مهندس علیرضا شیرازی که پیش از این به عنوان رئیس مرکز رشد نیشابور مشغول به فعالیت بود، در حکم خود ابقا شد.

شایان ذکر است این حکم به پیشنهاد معاون توسعه فناوری پارک و به امضای دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رسیده است.