Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با حکم رئیس پارک خراسان، مهندس علی جاهدی به عنوان مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات، به مدت دو سال آینده تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مهندس علی جاهدی که پیش از این به عنوان مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بود، در حکم خود ابقا شد.

شایان ذکر است این حکم به پیشنهاد معاون توسعه فناوری پارک و به امضای دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رسیده است.