Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ افتتاح شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر سورنا ستاریف معاون علمی و فناوری خراسان در بازدید روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شرکت بهپویان امین منتظر را افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری روز سه شنبه 14 بهمن ماه سال جاری از پارک علم و فناوری خراسان در حاشیه بازدید از طرح های دانش بنیان شرکت های عضو پارک علم و فناوری خراسان، آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ را افتتاح کرد.

شایان ذکر است این آزمایشگاه توسط شرکت دانش بنیان بهپویان امین منتظر و با مشارکت پارك علم و فناوری خراسان، به منظور توسعه تکنولوژی هوشمندسازی در صنایع مرتبط با شبکه‌های بزرگ ابعاد از جمله آب، برق، حمل و نقل و ..... ایجاد شده است.

از مهمترین دستاوردهای این آزمایشگاه، تست هوشمندسازی شبکه آبرسانی مشهد برای اولین بار در کشورمی باشد و با حمایت ستاد آب معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوری، برای سایر شهرها نیز در دست توسعه می‌باشد.