Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت ستاد پردیس انرژی برگزار شد؛
وبینار روش های حمایتی مرکز ساخت داخل وزارت صمت برگزار گردید

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


وبینار روش های حمایتی مرکز ساخت داخل وزارت صمت از شرکتهای فناور و دانش بنیان و ارائه تجربه قبلی موفق همکاری با حضور دکتر هادوی ، مهندس سلیمانی و ذاکریان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۹ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی، وبینار انواع روش های حمایتی مرکز ساخت داخل وزارت صمت با حضور هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت برگزار گردید. این دوره پیروی تجربه قبلی و موفق همکاری مشترک در ثبت داخل تجهیز و ارائه مدل روند داخلی سازی در سایر شرکتهای فناور و دانش بنیان مطرح گردید.

ارائه انواع روش های اعمال مدل های حمایتی از سازندگان داخلی، فرآیند ثبت و  تغییر مصولات ساخت داخل ، تسهیلات قابل ارائه به بخش های تولیدی و حمایتهای ممکن از تعریف پروژه های داخلی سازی مورد نیاز از جمله سرفصل های مورد اشاره در این دوره بود که هادوی به شرح آن پرداخت.

ارائه مدل کاری سامانه توانیران به عنوان مدل ارجاع متقاضی به مجموعه های توانمند داخلی، ضمن جلوگیری از ثبت سفارش خارجی، نیز از دیگر موضوعات مورد بحث این دوره بود که به تفصیل توسط مدیر ساخت داخل صمت شرح گردید. ثبت محصولات دانش بنیان، با تاییدیه دانش بنیانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سیستم  توانیران، مدل تامین تجهیزات ساخت داخل و مواد مصرفی تولیدی با کیفیت و بومی توسط شرکتهای دولتی، خصولتی و سایر نهادهای وابسته و نیز نحوه ارتباط و پیگیری ها از طریق مدیریت صنایع وزارت صمت از جمله سایر مطالبی بود که مرکز دبیر صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت به آن پرداخت.

در ادامه این وبینار، ذاکریان مقدم، مدیر پردیس انرژی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در وزارت خانه صمت به طرح مسائل پیش روی واحدهای فناور در خصوص طرح ساخت داخل اشاره و سوالاتی از نمونه، روند پیگیری در خصوص ثبت سفارش از نمایندگی های فروش و ضمانتهای اجرایی و برخورد با متخلف، روش ثبت محصولات شرکتهای فناور عضو پارک های علم و فناوری، مراحل و شرایط اخذ تسهیلات، نحوه تامین و واردات مواد اولیه و مشوق های صادراتی، نحوه  همکاری این مجموعه با سایر مراکز مشابه در وزارت خانه های نفت و بهداشت مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت.

مهندس سلیمانی مدیر عامل شرکت مطلق کاران شرق نیز از دیگر دعوت شدگان حاضر در این وبینار بود که به شرح مدل موفق همکاری مشترک فی ما بین پارک علم و فناوری خراسان، وزارت نفت و مرکز ساخت داخل وزارت صمت، با این شرکت در ثبت داخل محصول تولیدی شرکت (ابزار هیدرولیک باز و بست پیچ و مهره مورد استفاده صنایع سنگین) و جلوگیری از خرید خارجی محصول خود گفت.

در پایان ذاکریان مقدم ضمن سپاس مجدد از همکاری های صورت گرفته، از هادوی رئیس ساخت داخل وزارت صمت جهت بازدید از مجموعه پارک علم و فناوری خراسان دعوت به عمل آورد.