Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

IASP بازتاب داد؛
رونمایی دستاوردهای پارک خراسان در بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مجمع بین المللی پارک های علم و فناوری (IASP)؛ رونمایی از دستاوردهای شرکت های پارک علم و فناوری خراسان را طی بازدید دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بازتاب داد.

جهت مشاهده متن کامل خبر بازتاب شده در سایت IASP اینجا را کلیلک کنید.