Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


فیلم کارآموز the intern

 

the intern

بازیگر اصلی: رابرت دنیرو

داستان فیلم در مورد پیرمردی است که بعد از بازنشستگی تصمیم می‌گیرد باز هم به دنیای کار برگردد و در شرکتی که مدیر و بنیانگذارش زن جوانی است که با وجود موفقیتی که شرکتش تا امروز داشته اما در ادامه راه در ایجاد تعادل بین زندگی کاری و شخصی دچار مشکل شده است. پیرمرد با تجربه در نقش منتور درگیری های ذهنی مدیر جوان را حل میکند.

آموزه های فیلم: استفاده از مشاورین و منتورهای با تجربه در کسب و کار، برتری تجربه کاری در برابر تخصص یا تکنولوژی، حفظ صبوری و آرامش در مواجهه با مشکلات،

از اینجا می توانید فیلم را دانلود کنید.