Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بنیان گذار The Founder

بازیگر اصلی: مایکل کیتن

داستان فیلم در مورد بزرگترین رستوران های زنجیره‌ای دنیا، یعنی مک‌دونالد می باشد.

آموزه های فیلم: پیگیری و مداومت در کارها و ناامید نشدن، اهمیت ریسک پذیری در بدست آورد موفقیت های بزرگ، نقش برندینگ در هویت کسب وکار

از اینجا می توانید فیلم را دانلود کنید.

 

نکات مهم فیلم از نظر دکتر دخانیان (مشاور شرکت های پارک در حوزه بازاریابی و فروش)

 1- همیشه باید یک هدف مشخص و ارزشمند را تدوین کنید . 2- باید اصول داشته باشد 3- تم سازمانی باید بنویسید 4- به نکات ریز و دقیق توجه کافی داشته باشید 5- استاندارد های کسب و کار خودتان را  تهیه و تدوین واموزش دهید . 6- در انتخاب نیروهای انسانی دقت کنید  7-  فرایند های اجرایی کار را تهیه کنید و بعد از اصلا حات آنها را نهادینه کنید  8- با اینکه ممکن است صاحب ایده ناب باشید اما باید بزرگ  فکر کنید 9-  به مدیریت تغییر اعتقاد داشته باشید 10 - بزرگ فکر کنید و اجرا کنید در  غیر اینصورت حذف می شوید 11- از مشاورین حرفه ایی استفاده کنید 12- در تدوین قرارداد های تجاری و شرکای مربوطه دقت کافی داشته باشید 13- جاه طلب باشید 14- اگر تغییر نکنید علی رغم ایجاد یک ایده و برند  آن را از دست خواهید داد .