Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست هم اندیشی مدیران و اعضای واحدهای فناور گناباد برگزار گردید

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست مدیران و اعضای واحدهای فناور گناباد با هدف تعامل، ارتباط بیشتر و دانش افزایی در سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ نشست مدیران و اعضای واحدهای فناور گناباد در سالن کنفرانس این مرکز رشد با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

در این نشست که با رویکرد تعامل، ارتباط بیشتر و دانش افزایی واحدهای فناور برگزار می گردد، حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد ضمن خوشامدگویی به ارائه کتاب شفاف اندیشیدن پرداخت.

در این جلسه سمیه جوادی کارشناس مرکز رشد فناوری گناباد، نیز ضمن ارائه کتاب پنج جادویی و اهمیت کار تیمی در کسب و کارها به  توضیحاتی در خصوص اجرای طرح "ساخت بیو پلاتین جهت کاهش مشکلات ناشی از کاربرد پلاتین" که در جشنواره خوارزمی مطرح شد ارائه نمود.