Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

از قائم مقام منطقه ۹ مدیران منابع انسانی و پشتیبانی تقدیر شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با امضای معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از علیرضا افتاده، سرپرست امور اداری و منابع انسانی پارک علم و فناوری خراسان به عنوان حضور فعال و موثر در عرصه فعالیت های "شورای سیاست گذاری مناطق ۱۰گانه مدیران منابع انسانی و پشتیابی" تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، در متن این تقدیر که به امضای دکتر محمدتقی نظرپور رسیده، چنین آمده است:

جناب آقای علیرضا افتاده

قائم مقام محترم منطقه 9 مدیران منابع انسانی و پشتیبانی

اگر امروز شاهد پیشرفت و حرکت در مسیر تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور در حوزه ماموریتی این اداره کل و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستیم به یقین، بی عنایت حضرت معبود و بی تلاش و مجاهدت شما همکار فرهیخته میسر نمی شد.

حضور فعال و موثر جنابعالی در عرصه فعالیت های "شورای سیاست گذاری مناطق 10گانه مدیران منابع انسانی و پشتیبانی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قدردانیم. مسیری که طی تقریبا دو سال گذشته، در لوای کاروانی سخت کوش طی شد و امروز به افقی روشن برای فردای درخشان آموزش عالی کشور رسیدیم. از خداوند متعالی برای حضرتعالی و خانواده ارجمندتان آرزوی سرافرازی و سربلندی دارم.

بی شک حفظ و ارتقای سطح علمی و تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، جز در سایه اراده، برنامه ریزی و تلاش شما عزیزان، میسر نخواهد بود.

با آرزوی توفیق الهی

محمدتقی نظرپور

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری