Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


هشتمین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت با موضوع بررسی درخواست ورود واحدهای فناور به دوره رشد مقدماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت؛ با توجه به برنامه ریزی مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت جهت جذب واحدهای فناوری متقاضی ورود، هشتمین جلسه کمیته تخصصی در روز پنج شنبه 1399/11/30 از ساعت 7:45 تا 10:45 برگزار گردید.

در این جلسه ایده محوری سه واحد فناور متقاضی جهت ورود به دوره رشد مقدماتی مورد بررسی قرار گرفت. واحد فناور طراحی خانه رویایی با ایده محوری اسباب بازی چوبی آشپزخانه پاراوانی، واحد فناور چوبچین با ایده محوری طراحی و تولید پازل های سه بعدی متحرک و واحد فناور پرسا با ایده محوری پلتفرم مدیریت زنجیره تأمین پوشاک نوزاد مبتنی بر الیاف طبیعی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند. لازم به ذکر است واحد فناور پرسا از منتخبین رویداد ریحانه بوده است.

پس از ارائه واحدهای فناوری و پاسخگویی به سوالات اعضاء کمیته تخصصی در نهایت جمع بندی پذیرش هر سه واحد متقاضی مورد تایید کمیته قرار گرفت.

برای این سه عضو جدید مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت آرزوی توفیق داریم.