Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


سریال دره سیلیکون یا Silicon Valley

داستان مربوط به تعدادی جوان هست که روی ایده های خود در فضای کار اشتراکی ای که در واقع منزل فردی بنام ریچارد است،  کار می کنند و در این بین متوجه می شوند که نرم افزار طراحی شده توسط یکی از آنها قابلیت های فوق العاده ای دارد و این افراد ایده های شخصی خود را رها و تیمی تشکیل می دهند تا این نرم افزار را نمونه سازی و ارتقا دهند. شرکت های بزرگ و نامدار در سیلیکون ولی، جهت خرید دانش، پیشنهاد های متفاوتی به این تیم می دهد و اتفاقات بعدی که فارغ از جذاب بودن و سرگرم کننده بودن بسیار آموزنده است.

آموزه های فیلم : تیم سازی، حذف و اضافه کردن افراد به تیم، تقسیم سهام شرکت، قرارداد با سرمایه گذار، نحوه ارائه محصول، زمان ارائه محصول به بازار، تعامل با رقبا، ....

از اینجا می توانید فیلم را دانلود کنید.