Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


از نتایج همکاری مشترک پالایشگاه شهید هاشمی نژآد و پارک علم و فناوری خراسان در توسعه اکوسیستم نوآوری استان؛ ستاری، معاون علمی ریاست جمهوری در جلسه ارائه فعالیت های نوآورانه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (به عنوان اولین مرکز نوآوری صنعت نفت ایران) مطرح کرد؛ توانمندسازی جوامع پیرامونی از طریق توسعه فرهنگ نوآوری همسو با اهداف معاونت علمی و فناوری است که پالایش گاز شهید هاشمی نژآد به عنوان پیشتاز طرح اکوسیستم نوآوری در صنعت نفت و گاز در کشور موفق در این زمینه در حال پیشبری موضوع است. توسعه زنجیره گوگرد از طریق طرح مدل نوآوری باز، کمک در ایجاد و توسعه استارتاپ های محلی و ایجاد زمینه صادرات فناورانه از مبادی مرزی از مدلهای جذاب اجرایی در این پالایشگاه است.