Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مراسم داوری و اختتامیه رویداد ملی نوآوری تکاپ۲ برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مراسم داوری و اختتامیه رویداد ملی نوآوری تکاپ۲ با حمایت و پشتیبانی شرکت شهرک های صنعتی، شرکت صنایع پیشرفته رضوی، دانشگاه امام رضا ع و پارک علم و فناوری خراسان توسط مرکز کارآفرینی تک روز جمعه ۱۵ اسفندماه در محل دانشگاه بین المللی امام رضا ع برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز توسعه کسب و کار؛ سیدایمان شریعتی مدیر مرکز توسعه کسب و کار پارک و یکی از داوران این رویداد، اعلام نمود:

در این رویداد ۲۰ تیم برگزیده مرحله اول از نقاط مختلف کشور، نتایج فعالیت خود را در معرض داوری و ارزیابی قراردادند که در نهایت ۳ تیم برگزیده و ۲ تیم شایسته تقدیر شدند.

شایان ذکر است برای ۱۰ تیم اول، برنامه توانمندسازی تکمیلی طی یک ماه آینده اجرا خواهد شد و این منتخبین به تیم های سرمایه گذار معرفی خواهند شد.