Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با امضای رئیس پارک علم و فناوری خراسان، مهندس علی جاهدی، مدیر پردیس ICT پارک خراسان، به عنوان نمایده این پارک در شورای بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ این مهم به شرح زیر به امضا رسیده است:

جناب آقای مهندس مکارم

مدیرعامل محترم شتابدهنده کسب و کار فردوسی

با اهدای سلام و دعای خیر؛

احتراما بازگشت به نامه 178/1001 مورخ 06/12/1399 بدین وسیله جناب آقای مهندس علی جاهدی، مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان نماینده این پارک در شورای بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد معرفی می گردد.

برای شما و همکاران محترم آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.

رضا قنبری

رئیس پارک علم و فناوری خراسان