Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مقام سوم مسابقات ره نشان توسط تیم واحد فناور دنیای هوشمند آوا کسب شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پروژه سامانه تنظیم خودکار برنامه زمانبندی آبیاری و تغذیه کود آبیاری طرح ارائه شده تیم واحد فناور دنیای هوشمند آوا موفق به اخذ مقام سوم در مسابقه پروژه محور بنیاد ملی نخبگان(ره نشان) شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ تیم واحد فناور دنیای هوشمند آوا با ایده "پروژه سامانه تنظیم خودکار برنامه زمانبندی آبیاری و تغذیه کود آبیاری " در سومین دوره مسابقات پروژه محور بنیاد ملی نخبگان(ره نشان) شرکت نمود.
 در این مسابقات که موسسه رضوان به عنوان کارگزار رسمی بنیاد ملی نخبگان  برگزار نمود به شناسایی، توانمندسازی و هدایت دانشجویان به سمت حل مسائل صنعتی کشور پرداخته می شود .
این مسابقات در پنج حوزه انرژی، حمل و نقل، هوشمند سازی، آب و محیط زیست و زیست فناوری برگزار شد.
دانیال حافظ مدیر اجرایی شرکت دنیای هوشمند آوا با ایده "سامانه تنظیم خودکار برنامه زمانبندی آبیاری و تغذیه کود آبیاری" در این مسابقات حضور یافت و موفق به کسب مقام سوم، دریافت امتیاز ورود به طرح ملی شهید احمدی روشن و شهید بابایی
 و دریافت امتیاز نخبگانی و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان گردید.
شایان ذکر مراسم اختتامیه با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.