Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق موفق به اخذ تاییدیه موفقیت در برنامه آموزشی مدیران وزارت اموراقتصادی و انرژی جمهوری فدرال آلمان شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل زا شرکت پیمان خطوط شرق؛ این دوره و برنامه چندین سال است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان و وزارت صمت ایران اجرا می شود و هدف آ« توسعه روابط اقتصادی به ویژه بین شرکتهای SME (بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک) دو کشور است.

امسال به دلیل شیوع کرونا دوره به صورت آنلاین  برگزار گردید و ۲۰ نفر از مدیران صنایع مختلف در ایران موفق به اخذ تاییدیه این دوره شدند. این مدیران در سال ۲۰۲۱  بخش نهایی کار را به صورت حضوری در آلمان دنبال خواهند کرد.

شایان ذکر است یکی از این شرکت ها، شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق عضو پردیس فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان می باشد که مجوز به اخذ این تاییدیه شده است.