Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسات پیش دفاع طرح های متقاضی دریافت گرنت فناوری (طرح جوانه) در روزهای دوشنبه ۳۱ فروردین ماه و سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری، در جلسات پیش دفاع فراخوان اول طرح جوانه گرنت فناوری، درخواست هجده پارسای متقاضی مورد بررسی داوران جلسات پیش‌دفاع قرار گرفت. این جلسات با حضور مهندس داود تفضلی (معاون توسعه فناوری پارک)، سید ایمان شریعتی (مدیر اداره توسعه کسب و کار)، ایمان شریعت (کارشناس پردیس جامع)، نرگس خنده‌رو (رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری)، فهیمه حسامی (معاون پردیس ICT)، سعیده محمدیان (کارشناس نظارت مراکز فناوری) و با نظارت نماینده و ناظر پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (مهندس علی اکبر زورمند بهرامی) برگزار شد.

در این جلسات پس از ارائه طرح توسط نمایندگان هسته ها در مدت زمان پنج دقیقه، سوالات داوران در موضوع طرح ارئه شده و پیشنهادهای بهبود نحوه ارائه و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز جهت راهنمایی هسته ها عنوان شد.

طرح جوانه گرنت فناوری با هدف بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه به حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه در این فراخوان نیز پارک فاوا به عنوان سازمان حامی مشارکت نموده است، زمینه مورد پذیرش پارساها به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یافته است.

 شایان ذکر است میزان اعتبار هر یک از پارساها (پایان نامه/ رساله) پس از برگزاری جلسات دفاع و تصویب طرح ها در شورای پذیرش پارسا و تصویب میزان حمایت توسط سازمان حامی تعیین خواهد شد.

شیوه‌نامه اجرایی و کاربرگ‌های مورد نیاز ثبت درخواست" از طریق آدرس https://techgrant.msrt.ir در دسترس می باشد.