Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اردوی مجازی آشنایی با مرکزرشد فناوری نیشابور ویژه مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به مناسب روز ملی کارآفرینی، اردوی مجازی آشنایی با پارک علم و فناوری خراسان (مرکز رشد فناوری نیشابور) ویژه دانش آموزان و معلمان مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان نیشابور با حضور مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور؛ علیرضا شیرازی، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور در ابتدای این اردوی مجازی با اشاره به ماموریت های پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، به معرفی پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور پرداخت و به نقش اساسی مرکز رشد در توسعه اکوسیستم کارآفرینی شهرستان اشاره کرد.

مدیر مرکز رشد نیشابور در این اردوی مجازی که جمع کثیری از دانش آموزان و اولیا و مربیان مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان نیشابور حضور داشتن ، با مراجعه به سایت شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در این مرکز رشد و ارایه محصولات و خدمات این شرکت ها در قالب تصاویر، کلیپ های معرفی و موشن گرافی ها و ...، به معرفی شرکت های عضو و محصولات و خدمات ارایه شده توسط آنها پرداخت تا دانش اموزان با فضای کاری شرکت های دانش بنیان و فناور بیشتر و به صورت ملموس تری آشنایی پیدا کنند.

در پایان این اردوی مجازی و به منظور آشنایی بیشتر با فرآیند ثبت نام و پذیرش در پارک علم وفناوری خراسان در قالب طرح های نوآوری ویژه دانش آموزان، سامانه فرآیندهای پارک علم و فناوری خراسان و مراحل جذب و پذیرش توسط کارشناس مرکز برای حاضرین در جلسه ارایه گردید.