Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اولین جلسه کمیته تخصصی فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


سه طرح و هسته فناور در دوره رشد مقدماتی در اولین جلسه کمیته تخصصی فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور در سال ۱۴۰۰ پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، اولین جلسه کمیته تخصصی فناوری این مرکز رشد به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس و با رعایت پروتکل های بهداشتی به دو شیوه آنلاین و حضوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه علیرضا شیرازی رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور با ارایه دستور کار جلسه به معرفی شرکت های متقاضی جذب و پذیرش در این مرکز رشد پرداخت. 

در ادامه پس از ارایه تیم های متقاضی و نیز پرسش و پاسخ و تبادل نظر اعضای محترم کمیته تخصصی فناوری، با ورود هسته فناور به نمایندگی مهندس  محمد رضا اکرمی با ایده محوری بهسازی به روش پلیمریزاسیون در فیروزه های ایران و هسته فناور به نمایندگی دکتر سید طاها طالبیان  با ایده محوری طراحی و تولید سرگرمی های فکری و خلاقانه و نیز هسته فناور به نمایندگی خانم مهندس فاطمه معقولی با ایده محوری سامانه مناقصه کالا و خدمات ساختمانی  به دوره رشد مقدماتی، موافقت به عمل آمد.