Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


توافق نامه همكاری مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی خراسان رضوی با پارك علم و فناوری خراسان، با هدف تقویت بسترهای توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی امضا شد.


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه، جلسه امضای توافق‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، روز چهارشنبه 26 خرداد 1400 در سالن اندیشه مرکز تحقیقات برگزار گردید.
در این جلسه دکتر اقنوم، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، رئیس مرکز رشد کشاورزی و دکتر قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان به همراه مهندس تفضلی، معاون توسعه فناوری و نرگس خنده رو رئیس اداره توسعه مراکز فناوری این پارک، پیرامون ادامه فعالیت های مرکز رشد، حمایت های لازم از شرکت‌های فناور و دانش بنیان و موضوعات مرتبط به گفتگو نشستند. سپس توافقنامه همکاری به مدت 5 سال به امضای روسای دو سازمان رسید. 
همکاری در اداره مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی به منظور تسهیل و بهبود فرآیندهای جذب، پذیرش، نظارت و ارزیابی، استقرار و حمایت از فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه واحدهای فناور و شرکت های فناور و دانش بنیان فعال بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی، موضوع این توافق‌نامه است.
شایان ذکر است این توافق‌نامه با هدف تقویت بسترهای توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی مرکز و فناوران و نوآوران و ظرفیت سازی و تقویت و توسعه نظام نوآوری حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی در منطقه و همچنین استفاده بهینه از زیرساخت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های موجود در توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان در راستای ایجاد ساختار مجتمع فناوری و نواوری منعقد گردیده است.