Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


نشست تخصصی مدیران هسته ها و واحدهای فناور گناباد برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست تخصصی مدیران هسته ها و واحدهای فناوری گناباد در سالن کنفرانس مرکز با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ نشست تخصصی مدیران هسته ها و واحدهای فناور گناباد برگزار شد.

در این نشست حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد ضمن عرض خوش آمد گویی به حاضرین جلسه، برنامه های قابل ارائه در این نشست را عنوان کرد.

در ادامه مهندس سهراب احسان عضو کمیته فناوری گناباد به ارائه سخنرانی تد از کتاب "آنچه نمی دانیم" که توسط ایشان تالیف و وارد بازار شده است پرداخت.

وی افزود: آنچه تحت عنوان شناخت در این کتاب مطرح شده را به چهار قسمت درک و شناخت ابزاری و شناخت محاسباتی و ابهام  تقسیم می کنم .

این کتاب سعی کرده تصویری از رشد فزاینده فضای ابهام، افراد تشکیل دهنده جامعه را که رشد شناخت کل جامعه است را نشان دهد.

سهراب احسان به ذکر توضیحاتی جهت روشن نمودن مفاهیم ذکر شده پرداخت.

در ادامه این نشست سمیه جوادی کارشناس مرکز رشد فناوری گناباد نیز به ارائه کتاب فنون تصمیم گیری گروهی(تیمی) پرداخت و سه روش تصمیم گیری با تکنیک طوفان مغزی، فن گروه اسمی و روش دلفی را تشریح کرد.