Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق بازدید کرد و با مسئولین این شرکت به گفت و گو نشست.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از شرکت پیمان خطوط شرق؛ دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق ایران با شرکت در جلسه مشترک و بازدید از توانایی ها و پتانسیل های پیمان خطوط شرق، بر حمایت از صنایع دانش بنیان و پیشرو تاکید نمود.
دکتر رجبی که حمایت‌ ها و پشتیبانی های وی از شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان در صنعت برق٫ مثال زدنی می باشد، بر استفاده از توان داخلی تاکید و از پیگیری های سرسختانه و مجدانه و تاب آوری موثر پیمان خطوط شرق در این مسیر تقدیر نمود.