Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دومین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری هلای فرهنگی و زیارت با حضور رئیس پارک، معاون توسعه فناوری و اعضای کمیته برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت؛ دومین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناورهای های فرهنگی و زیارت با موضوع بررسی سه طرح متقاضی پذیرش برگزار گردید.

این جلسه در تاریخ 6 مرداد ماه 1400 و با بررسی درخواست شرکتهای آینده سازان نانو فناوری عصر جدید (پلتفرم آموزشی مبتنی بر تجربه فناوری نانو)، شرکت تعاونی هنرمندان کارآفرین گلبهار (تولید آثار با متریال های قابل تجزیه) و هوش ثروت داراآفرین (بازی های رومیزی کش فلو، کش فلو ریس و باشگاه کش فلو) برگزار گردید.

از نکات حایز اهمیت در این جلسه حضور دکتر رضا قنبری، رئیس پارک، مهندس داود تفضلی، معاون توسعه فناوری در این جلسه بود. ایشان ضمن حضور در این جلسه و آشنایی با روند پذیرش مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت، به ارائه نظر و هم اندیشی با اعضاء کمیته جهت بهبود فرایندهای پذیرش پرداختند.