Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، از مسئول روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان تقدیر کرد.

در متن این تقدیر چنین آمده است:

سرکار خانم برقی

مدیر محترم روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان رضوی

با سلام و احترام

بی شک، دنیای امروز دنیای ارتباطات است و نقش فعالان حوزه ارتباطات که زمینه اطلاع رسانی شفاف و ارتباطات اثربخش بین مردم و نهادها را فراهم می کنند، انکارناپذیر است. روابط عمومی به عنوان یک ابزار مدیریتی کارامد، حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و جامعه است، به گونه ای که مسئولیتی خطیر در فرایند تصمیم گیری مدیران، شناخت افکار عمومی و توسعه جامعه را بر عهده دارند و به عنوان آینه تمام نمای سازمان ها و نهادها عمل می کنند که باید از توانایی تفکر، تخصص، مدیریت هوشمندانه، چابکی و دقت نظر برخوردار باشند.

بر این اساس، از زحمات و تلاش های ارزشمندتان در این حوزه، طی سالیان خدمت دولت تدبیر و امید تشکر و تقدیر نموده و از درگاه حضرت احدیت، سلامتی، سربلندی، پویایی و استمرار موفقیت تان را در خدمتگزاری به نظام پرافتخار آموزش عالی خواهانم.

با آرزوی توفیق الهی

ندا شفیعی

سرپرست اداره کل روابط عمومی