Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


جلسه شورای تخصصی نوآوری با پذیرش سه طرح برگزار گردید

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه شورای تخصصی نوآوری با پذیرش سه طرح عریضه آنلاین، طراحی بازی تحت اندروید RUNAWAYS و گفتوگوی اشیا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسانT به نقل از مرکز نوآوری، جلسه کمیته تخصصی بررسی طرح های نوآورانه در روز شنبه 1400/06/13 برگزار شد.

در این جلسه سه طرح نوآورانه حوزه فناوری اطلاعات با عناوین:

1 - عریضه آنلاین

2 - طراحی بازی تحت اندروید RUNAWAYS

3 - گفتوگوی اشیا

با حضور رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری، مدیر مرکز نوآوری، کارشناس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسئول مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان و داور مربوطه بررسی و مورد حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان قرار گرفتند.