Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


این کتاب به همت مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها تهیه شده است.

جهت دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.