Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه سجاد بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


معاون پشتیبانی فناوری و رئیس اداره توسعه بازار و پروژه‌های پارک علم و فناوری خراسان از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه سجاد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه سجاد؛ بازدید و برگزاری اولین جلسه در خصوص گرنت‌های تحقیق و توسعه و ظرفیت‌های جدید همکاری بین دانشگاه سجاد و پارک علم و فناوری خراسان با حضور دکتر اکبر امینی، معاون پشتیبانی فناوری و مهندس ساناز حسینیان نژاد، رئیس اداره توسعه بازار و پروژه‌های پارک علم و فناوری خراسان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ انجام شد.