Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


,وبینار رایگان؛ چرا نقشه استراتژی؟

دکتر سلمان سفیدچیان (پژوهش‌گر و دست‌اندرکارِ صنعت با یک دهه تجربه‌ی فعالیت‌های اجرایی و مشاوره در حوزه‌های مدیریت استراتژیک و مدیریت سرمایه انسانی
دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی)

محتوای آموزشی:
1. نقشه‌ استراتژی چرا متولد شد؟
2. نقشه‌ی استراتژی در کجای فرایند مدیریت استراتژیک می‌گنجد؟
3. با نقشه‌ی استراتژی، کدام موانعِ شایعِ مدیریت استراتژیک را کم‌رنگ می‌کنیم؟
4. الگویِ تدوین نقشه‌ی استراتژی چیست؟

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 5 آبان 1400.
زمان برگزاری: 18 تا 19:30