Khorasan Science and Technology Park (KSTP)



زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مدیریت تحقیق و توسعه و استراتژی تکنولوژی در شرکت‌ها

مدرس: سهراب آقازاده دانشجو دکتری مدیریت تکنولوژی

تاریخ برگزاری:26 و 27 آبان 1400 ساعت 15 تا 19

70 درصد حمایت پارک علم و فناوری خراسان از شرکت های عضو

ثبت نام: portal.kstp.ir

80 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان

ثبت نام: ghazal.inif.ir