Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


جلسه شورای پذیرش پارسا برگزار گردید

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه شورای پذیرش پارسا (فراخوان اول طرح جوانه گرنت فناوری) با حضور اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه، در جلسه شواری پذیرش پارسا فراخوان اول طرح جوانه گرنت فناوری، درخواست شانزده پارسای متقاضی مورد بررسی داوران جلسات  قرار گرفت. این جلسات با حضور مهندس داود تفضلی (معاون توسعه فناوری پارک)، نرگس خنده رو (رئیس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه)، دکتر سبحان صفریان فیض آبادی( نماینده شبکه جامع دانشگاه های استان)، دکتر هادی ابراهیمی (نماینده دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر سعید اسلامی ( نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر سعید خیاط مقدم ( نماینده دانشگاه آزاد مشهد)، آقای علی دلگیر (مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان)، سعیده محمدیان( کارشناس نظارت مراکز فناوری) و آقای علی اکبر زورمند بهرامی( ناظر و نماینده پارک فاوا) برگزار گردید.

طرح جوانه گرنت فناوری با هدف بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه به حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه در این فراخوان نیز پارک فاوا و پارک نفت به عنوان سازمان حامی مشارکت نموده اند، زمینه مورد پذیرش پارساها به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وهمچنین فناوری های حوزه نفت اختصاص یافته است.

 شایان ذکر است میزان اعتبار هر یک از پارساها (پایان نامه/ رساله) پس از برگزاری جلسات دفاع و تصویب طرح ها در شورای پذیرش پارسا و تصویب میزان حمایت توسط سازمان حامی تعیین خواهد شد.

شیوه‌نامه اجرایی و کاربرگ‌های مورد نیاز ثبت درخواست" از طریق آدرس https://techgrant.msrt.ir در دسترس می باشد.