Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زبان برنامه نویسی پایتون مقدماتی

مهدی دولت‏خواه و رضا دولت ‏آبادی

کارشناسی ارشد برق- برنامه نویس پایتون و طراح اینترنت اشیا

توضیحات رویداد :
رئوس مطالب:
• کاربرد، IDE
• متغیرها و دستورات
• حلقه ها و تکرارشونده ها
• توابع و کلاس‏ها
• فایل‏، لیست و دیکشنری
• Regular expression
• برنامه‏ نویسی شبکه

روزهای برگزاری: روزهای فرد

70 درصد حمایت پارک علم و فناوری خراسان از شرکت های عضو

ثبت نام: portal.kstp.ir

80 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان

ثبت نام: ghazal.inif.ir