Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: یک‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


طراحی و ساخت تجهیز هوشمند ترموستاتیک، طراحی مدارات و چاپ PCB با Altium Designer

امین لگزی

مهندس الکترونیک
برنامه نویسی حرفه ای پردازنده های ARM مانند STMicroelectronics وNXP و طراح PCB (برد مدار چاپی) 

محتوای دوره آموزشی:
• آشنایی با قطعات الکترونیک و مدارات کاربردی
• ایجاد پروژه در محیط Altium Designer
• طراحی نقشه‌های چندصفحه‌ای در محیط شماتیک
• شبیه‌سازی نقشه مدارات الکترونیک
• آماده‌سازی نقشه شماتیک برای انتقال به PCB
• تنظیم محیط و طراحی در محیط PCB editor
• طراحی در کتابخانه Altium Designer
• رسم Polygon و Routing در نقشه PCB
• ایجاد فایل خروجی مناسب

70 درصد حمایت پارک علم و فناوری خراسان از شرکت های عضو

ثبت نام: portal.kstp.ir

80 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان

ثبت نام: ghazal.inif.ir