Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مدیرعامل شرکت آرون زیست طب پاژ:
موفق به عقد قرارداد "دستگاه پرکن دارویی با پمپ مغنایسی" شدیم

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مدیرعامل شرکت دانش بنیان آرون زیست طب پاژ درخصوص فروش محصول این شرکت در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار، اظهار کرد: قرارداد فروش "دستگاه پرکن دارویی" به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان را با شرکت ایده آز‌ طب یزد منعقد کردیم.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مهدی جبرائیلی، مدیرعامل شرکت آرون زیست طب پاژ گفت: شرکت طرف قرارداد در زمینه آزمایشگاهی فعالیت می‌کند. این شرکت در روز اول نمایشگاه با بازدید از غرفه پارک، دستگاه را پسندید و  این دستگاه به ارزش 150 میلیون تومان نقد، به قرارداد فروش رسید.

شایان ذکر ایت در روز آخر نمایشگاه، دستگاه مستقیم به یزد ارسال شد.

جبرائیلی افزود: مذاکرات دیگری هم در بازه نمایشگاه داشته ایم، اما هنوز به عقد قرارداد منجر نشده اند.