Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مهلت ثبت نام در جشنواره: دهم دی ماه 1400

محورهای جشنواره:

- استارت آپ ها

- شرکت های فناور

- شرکت های دانش بنیان

در صورتی که ثبت‌نام شما کامل نشده است، برای تکمیل ثبت‌نام با استفاده از کد رهگیری پیامک شده به شما در آدرس portal.kstp.ir ثبت‌نام خود را تکمیل فرمایید.