Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


جلسه آموزشی آشنایی با فرآیند رشد شرکت ها در مراکز رشد برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


باهمکاری مرکز رشد فناوری سبزوار، جلسه آموزشی آشنایی با فرآیند رشد شرکت ها در مراکز رشد ویژه واحدهای فناور عضو مرکز رشد سبزوار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه؛ جلسه آموزشی آشنایی با فرآیند رشد شرکت ها در مراکز رشد برای مخاطبان و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سبزوار در مورخ 3 آذرماه 1400 و در محل سالن بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی که با حضور بالغ بر 20 نفر از مدیران واحدهای فناور برگزار شد، نرگس خنده رو رئیس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه، ضمن توضیحات مربوط در خصوص فرآیند های پذیرش، نظارت و ارزیابی و اراده خدمات و حمایت های پارک ارائه کرد و پس از آن سعیده محمدیان نحوه کار با سامانه فرآیندهای پارک را به نمایش گذاشت.

در انتهای جلسه به پرسش های مطرح شده توسط واحدهای فناور پاسخ داده شد.