Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


جلسه آموزشی آشنایی با فرآیند رشد شرکت ها در مراکز رشد برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه آموزشی آشنایی با فرآیند رشد شرکت ها در مراکز رشد ویژه واحدهای فناور مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسانف به نقل از اداره توسعه مراکز فناوری؛ جلسه آموزشی در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور مهندس داود تفضلی، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان، نرگس خنده رو، رئیس اداره توسعه مراکز فناوری، دکتر علیرضا اسلامی رئیس مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استان با عنوان آشنایی با فرآیند رشد شرکت ها در مراکز رشد برگزار شد. ‌
در این جلسه کلیه مدیران عامل و صاحبان ایده شرکت های مستقر در مجتمع فناوری و نوآوری طرق و نیز شرکت های تحت پوشش مرکز رشد و دانش بنیان پارک حضور داشتند. 
در ابتدای  جلسه دکتر علیرضا اسلامی، رییس مرکز رشد فناوری ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و مدیران واحدها و شرکت های فناور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، برنامه ها و اهداف مرکز رشد فناوری کشاورزی استان و نحوه تعامل با سایر دستگاه ها را تبیین کرد.

پس از آن مدیران شرکت ها و حاضرین در جلسه به بیان مشکلات، سوالات و ابهامات فعالیت در مجتمع فناوری و نوآوری کشاورزی از منظر حمایت های پارک علم و فناوری و مرکز رشد و نیز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان واحد همکار پرداختند و اعضای پنل به سوالات مطرح شده پاسخ گفته و توضیحاتی درخصوص چالش های استقرار و اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت ارائه نمودند. 

در این میان برخی از مدیران شرکت ها، تجربیات موفق و راهکارهای خود را در راستای رفع برخی چالش های پیش روی سایر واحدها را بازگو نمودند. 
در پایان نرگس خنده رو، درخصوص مراحل رشد شرکت ها، چگونگی انجام فرآیند نظارت و ارزیابی واحدهای فناور، خدمات و حمایت های قابل ارائه در مراکز رشد را به طور مفصل بیان و پس از آن به پرسش های مخاطبین در موضوعات مطرح شده پاسخ داد.