Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


فعالان اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی کشور عراق از شرکت احیادرمان‌پیشرفته بازدید کردند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مسئولین شرکت المعمار عراق، فعال اقتصادی در حوزه تجهیزات پزشکی عراق از شرکت احیا درمان پیشرفته بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از پردیس فناوری جامع؛ مسئولین شرکت المعمار با بیش از 20 سال سابقه در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و نمایندگی 13 کشور در حوزه خاورمیانه، به منظور بررسی ظرفیت‌ها و تعامل و همکاری با شرکت احیا درمان پیشرفته، روز شنبه 11 دی ماه از شرکت دانش بنیان احیا درمان پیشرفته، مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.

مصطفی عبد عباس از وسعت و جایگاه تحقیقات و توسعه فناوری در شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری خراسان، علی‌الخصوص محصولات شرکت احیا درمان پیشرفته و توجه ویژه پارک خراسان به این مقوله، ابراز شگفتی کرد و نسبت به اخذ نمایندگی از شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی پارک در منطقه خاورمیانه و کشور عراق ابراز امیدواری کرد.

در حاشیه این بازدید و نشست، اعضای شرکت المعمار از شرکت داریا دانش بارثاوا و تجهیزات پیشرفته درمان توس هم بازدید کردند.