Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت های محترم مستقر در سایت مرکزی پارک علم و فناوری

با اهدای سلام و دعای خیر

احتراما به اطلاع می‌رساند به منظور ادامه انجام عملیات تقویت و توسعه شبکه فشار متوسط داخلی پارک، برق کل مجموعه پارک از ساعت 06:00 الی 18:00 روز جمعه مورخ 1400/10/24قطع می‌گردد. خواهشمند است پیش‌بینی های لازم را در این خصوص عنایت فرمایید.