Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت مکمل فراسودمند توس؛
تولیدکننده اصلی خوراک دام سبک عشایر استان خراسان رضوی است

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مدیرعامل شرکت مکمل فراسودمند توس در بازدید معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و رئیس پارک علم و فناوری استان از شرکت، گفت: شرکت مکمل فراسودمند توس؛ تولیدکننده اصلی خوراک دام سبک عشایر استان خراسان رضوی است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان رضوی؛ این بازدید با حضور دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری استان، دکتر رضا اقنوم، رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و نرگس خنده‌رو، رئیس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه در پایان روز کاری شنبه 6 فروردین ماه صورت گرفت.

شرکت مکمل فراسودمند توس به مدیرعاملی دکتر محمد نوروزی، با ایده محوری گرانوله کردن مکمل‌های غذایی – معدنی و ویتامینی دامی، به عضویت مرکز رشد فناوری کشاورزی درآمده است.

لازم به ذکر است این شرکت تولیدکننده اصلی خوراک دام سبک عشایر استان خراسان رضوی است.