Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


برگزاری نشست هم اندیشی رئیس اداره بهزیستی نیشابور با مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسات تعاملی با مسولین ادارات ، و دستگاه های اجرایی شهرستان نیشابور به منظور آشنایی بیشتر با مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای فناور و دانش بنیان عضو این مرکز رشد در سال تولید ، دانش بینان ، اشتغال آفرین و افزایش تعاملات فی ما بین در راستای تحقق شعار سال در مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، جلسات تعاملی با مسولین ادارات ، و دستگاه های اجرایی شهرستان نیشابور به منظور آشنایی بیشتر با مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای فناور و دانش بنیان عضو این مرکز رشد در سال تولید ، دانش بینان ، اشتغال آفرین و افزایش تعاملات فی ما بین در راستای تحقق شعار سال در مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر صدر ، رئیس اداره بهزیستی نیشابور و جمعی از همکاران ایشان ، در محل اتاق جلسات مرکز رشد نیشابور برگزار گردید ، در ابتدا علیرضا شیرازی ، رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن ابزار خوش آمد گویی به مهمانان ، با تاکید بر نام گذاری امسال بنام تولید ، دانش بینان ، اشتغال آفرین از سوی رهبر انقلاب ، افزایش توجه همه جانبه در حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناور را گامی موثر در راستای تحقق شعار سال برشمرد و ضمن ارایه گزارشی از تاریخچه مرکز رشد فناوری نیشابور و ارایه دستاوردهای مختلف این مرکز در سالهای گذشته ، به معرفی شرکتهای فناور و دانش بنیان عضو مرکز رشد نیشابور و حوزه فعالیتهای تخصصی ایشان پرداخت .

در ادامه دکتر صدر ، رئیس اداره بهزیستی نیشابور ، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای بالای شرکتهای دانش بنیان و فناور در حل مساله و ارایه رهکارها و محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه های مختلف مربوط به جامعه هدف و تحت پوشش این سازمان ، خواستار توجه ویژه مرکز رشد و شرکتهای عضو در ارایه خدمات و محصولات مورد نیاز این سازمان و مشارکت در برنامه های آموزشی و تجربی ویژه اعضای تحت پوشش بهزیستی و کمک به تسهیلگری در بکارگیری این اعضا و فراهم آمدن شرایط اشتغال در این شرکتها شد .

همچنین در انتهای این جلسه ، دکتر پریان ، مدیر مرکز کنترل ترافیک هوشمند شهری نیشابور ، با توجه به محدودیتهای موجود برای افراد دارای معلولیت های مختلف جسمی برای حضور در جامعه و در بخشهای مختلف علیرغم وجود ظرفیتهای بالای فکری و کاری در این افراد ، به ارایه زمینه های پژوهشی و کاربردی در ارایه خدمات و محصولات دانش بنیان برای استفاده از این توانایی ها و نیز مناسب سازی در موارد گوناگون در این حوزه پرداخت .