Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور
تیم های راه یافته به رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی سبزوار مشخص شدند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی با راهیابی ۱۵ ایده برتر به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری و با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می گردد.

رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی با راهیابی ۱۵ ایده برتر به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری و با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، جلسه داوری پذیرش ایده های برتر رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی  در محل مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

در این مرحله بیش از ۲۷ ایده نوآورانه به منظور شرکت در این رویداد استارتاپی ثبت نام کرده و ضمن ارایه اولیه به تیم داوری رویداد ، ۱۵ ایده برتر موفق به اخذ امتیاز مطلوب برای راهیابی به رویداد و تشکیل تیم های استارتاپی گردیند.

در رویداد رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی  که ۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت ماه و با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور ، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و شرکت شتاب ، ارایه دهنده خدمات برگزاری رویدادهای کارآفرینی و در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می گردد ، شرکت کنندگانی از سراسر کشور حضور خواهند داشت تا ضمن ارایه راهکارهای نوآورانه خود به منظور کمک به بازیافت باطله های صنعتی و معدنی ، از آموزش ها و مشاوره های تخصصی و عمومی کسب و کار که در این رویداد ارایه می گردد ، استفاده نمایند.

همچنین خاطر نشان می نماید در انتهای این جلسه از مرکز نوآوری و کارآفرینی و شتابدهی دانشگاه حکیم سبزواری نیز بازدید بعمل آمد و درخصوص افزایش تعاملات و همکاری های پیش رو بررسی و تبادل نظر صورت گرفت .