Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


بازدید دانش آموزان و نخبگان فرزانگان نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین جمعی از دانش آموزان نخبه مرکز آموزش استعدادهای درخشان فرزانگان نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر عضو این مرکز رشد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، روز دوشنبه ۵ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  جمعی از دانش آموزان و نخبگان مرکز آموزش استعدادهای درخشان فرزانگان نیشابور به منظور آشنایی با مفاهیم نوآوری ، کارآفرینی و دانش بنیان ، از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر عضو این مرکز رشد بازدید کردند .

در ابتدای این جلسه ، علیرضا شیرازی ، رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور ، با اشاره به سابقه حضور و مشارکت  قابل توجه دانش آموزان مدارس نیشابور در مقاطع مختلف به ویژه دانش آموزان مرکز آموزش استعدادهای درخشان فرزانگان نیشابور در برنامه های بازدید و نیز رویدادهای استارتاپی شهرستان نیشابور که به همت مرکز رشد فناوری نیشابور و در سال های اخیر برگزار گردیده است ، ضمن معرفی مرکز رشد فناوری نیشابور و حوزه فعالیتهای تخصصی شرکتهای فناور و دانش بنیان به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با این مرکز ، به بیان برخی از مفاهیم اساسی در مبحث کارآفرینی دانش بنیان و شرایط جذب و پذیرش ایده ای نوآورانه دانش آموزی از طریق سامانه فرآیندهای پارک علم و فناوری خراسان و مرکز نوآوری پرداخت .

در ادامه دانش آموزان مرکز آموزش استعدادهای درخشان فرزانگان نیشابور با حضور و بازدید از دفاتر کاریشرکتهای مستقر در مرکز رشد نیشابور، از نزدیک با فعالیت های فناورانه و نوآورانه شرکتهای عضو مرکز رشد فناوری نیشابور آشنا شدند و ضمن پرسش و پاسخ با مدیران این شرکتهای دانش بنیان و فناور به گفتگو و تبادل نظر در خصوص انتخاب رشته آگاهانه برای ادامه تحصیل خود در مقاطع بعدی پرداختند.