Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


برگزاری همایش پژوهش‌سرا در بستر دانش‌بنیان با مشارکت مرکز رشد نیشابور

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


همایش پژوهشسرا در بستر دانش‌بنیان با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور و به همت پژوهشسرای دانش‌آموزی سینا مسیح‌آبادی نیشابور در سالن تربیت معاونت مدیرکل و اداره آموزش و پرورش این شهرستان با حضور مدیران ، معلمین و دانش آموزان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور ، روز سه شنبه ۶ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۱،  همایش پژوهشسرا در بستر دانش بنیان با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور در سالن تربیت معاونت مدیرکل و اداره آموزش و پرورش این شهرستان با حضور مدیران ، معلمین و دانش آموزان برگزار گردید.

در این مراسم که به منظور معرفی  دستاوردها وانتقال تجربیات دانش آموزانی که عضو پژوهشسرای دانش آموزی سینا مسیح آبادی نیشابور بوده و اکنون موفق به ایجاد و راه اندازی کسب و کار های دانش محور و فناور گردیده اند  برگزار شد، مازیار ناظران ، کارشناس  نظارت و ارزیابی مرکز رشد فناوری نیشابور ، ضمن معرفی این مرکز رشد به ارایه گزارشی از دستاوردها و فعالیتهای مشترک صورت گرفته با پژوهشسرای دانش اموزی نیشابور به ویژه در زمینه حمایت از دانش آموزان نوآور در قالب طرح های نوآوری و معرفی و حمایت از این نوآوران برای حضور در جشنواره های استانی و ملی از جمله جشنواره خوارزمی پرداخت و توجه ویژه به جذب و حمایت حداکثری دانش آموزان نوآور در سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین و برگزاری رویدادهای آموزشی و تجربی با رویکرد توسعه فضای نوآوری در جامعه دانش آموزی شهرستان را از برنامه های پیش رو و مشترک با پژوهشسرای دانش آموزی سینا مسیح آبادی برشمرد .

در این مراسم ، تنی چند از دانش آموزان سابق عضو پژوهشسرای دانش آموزی نیشابور که اکنون با ایجاد و توسعه کسب و کار در حال ارایه محصولات و خدمات فناورانه خود می باشند که برخی از آنان اکنون از شرکتهای دوره رشد مقدماتی مرکز رشد نیشابور و گروهی دیگر نیز در حال طی مراحل جذب و پذیرش در این مرکز می باشند ، به ارایه مسیر رشد خود و نیز معرفی محصولات و خدمات فناورانه خود پرداختند و علاقه مندی ، پشتکار و حمایتهای مختلف صورت گرفته از سوی پژوهشسرای دانش آموزی و مرکز رشد فناوری نیشابور را در طی این مسیر بسیار مهم و حائز اهمیت دانستند .