Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


جلسه ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور با نماینده بنیاد برکت برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در جلسه مشترک رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور و نماینده بنیاد برکت در این شهرستان ، راهکارهای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بررسی و برنامه ریزی‌های لازم در این زمینه صورت گرفت .

به گزارش ر اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۱ ، جلسه مشترک رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور و نماینده بنیاد برکت در این شهرستان، به منظور افزایش تعاملات و بررسی راهکارهای موجود در جهت حمایت بیشتر از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، جاتن، نماینده بنیاد برکت در نیشابور با بیان برنامه‌های موجود بنیاد برکت در نیشابور و نیز با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان عضو مرکز رشد نیشابور ، به معرفی هرچه بیشتر بسته‌های حمایتی این بنیاد در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناورانه  پرداخت .

در ادامه این دیدار، علیرضا شیرازی ، رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور ، با ابراز خرسندی از حضور و مشارکت بنیاد برکت در توسعه طرح‌های دانش‌بنیان و فناور ، با اشاره به حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور عضو این مرکز رشد ، توجه ویژه نمایندگان محترم بنیاد برکت در راستای تسهیل برخورداری از بسته های حمایتی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین را گامی ارزشمند در تحقق این مهم برشمرد و بر همکاری‌های گسترده در این زمینه بیش از پیش تاکید کرد.