Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


مدیر هوشمند سازی و فناوری‌های نوین وزارت نیرو از شرکت زرین سامانه شرق بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مصادف با روز ملی صنعت برق، مدیریت هوشمندسازی و فناوری‌های نوین وزارت نیرو جناب آقای مهندس مدقق از دستاوردها و محصولات نوآورانه شرکت زرین سامانه شرق بازدید نمود.

همزمان با دهم اردیبهشت ماه، روز ملی صنعت برق، مدیریت هوشمند سازی و فناوری‌های نوین وزارت نیرو جناب آقای مهندس مدقق، از دستاوردها و محصولات نوآورانه شرکت زرین سامانه شرق در حوزه تله متری و اسکادا؛ هوشمند سازی و ایجاد اتوماسیون در شبکه توزیع نیروی برق بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس مدقق عنوان داشتند که نیاز امروز در صنعت برق رویت پذیری و ایجاد کنترل در سطح شبکه می‌باشد که ظرفیت‌های بسیار مناسبی جهت رفع این نیاز در شرکت دانش‌بنیان زرین سامانه موجود است.

شایان ذکر است شرکت دانش‌بنیان زرین سامانه شرق از جمله شرکت‌های عضو پردیس فناوری جامع و مستقر در سایت اصلی پارک علم و فناوری خراسان می‌‌باشد که با اخذ تمامی استانداردهای کیفی بیش از ۵۰۰ دستگاه تابلو RTU زمینی و حدود ۳۰۰ دستگاه تابلوی کنترل کلیدهای هوایی نصب و راه اندازی نموده است. همچنین از اواخر سال ۱۳۹۵ با تجاری سازی رادیو مودمهای خود بعنوان یک محصول ایرانی بیش از ۴۵۰ دستگاه نصب نموده است.