Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به اطلاع می‌رساند فراخوان دور سوم «طرح گرنت جـوانه» از 1 خردادماه 1401 آغاز شده است. ثبت نام متقاضیان دریافت گرنت فناوری روی آدرس Techgrant.msrt.ir آغاز شده است.  یادآور می‌شود که برنامه گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرح‌ریزی شده است. این برنامه با حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)ی دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا در قالب «طرح جوانه» برنامه ریزی شده است.
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند،‌ مخاطبین اصلی طرح جوانه خواهند بود. در این فراخوان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی به عنوان سازمان حامی مشارکت خواهند داشت. 
اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه به عنوان مسئول اجرایی نمودن این طرح با شماره تماس 05135003430 و 05135003456 آماده پاسخگویی به سوالات خواهند بود.