Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم تخقیقات و فناوری، دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح، دکتر خیرالدین، معاون وزیر به همراه مسئولین حوزه وزارت روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.