Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه پذیرش فصل بهار ۱۴۰۱ پردیس ICT با پذیرش سه شرکت در پارک علم و فناوری خراسان رضوی، برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از پردیس ICT؛ جلسه پذیرش فصل بهار 1401 پردیس ICT در تاریخ 22 تیرماه برگزار شد، خاطر نشان میسازد که پذیرش رشد مقدماتی در این پردیس به صورت فصلی می باشد و تیم های متقاضی بعد از تایید کارشناسی و داوری اولیه به جلسه شورا دعوت خواهند شد. در جلسه شورا با توجه به رقابت بین تیمها، هر تیم 10 دقیقه زمان ارائه و حداقل 20 دقیقه زمان برای پرسش و پاسخ اعضای شورا خواهد داشت،  در پایان جلسه امتیازات اعضای شورا جمع بندی شده و 2 یا 3 تیم که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند در دوره رشد مقدماتی این مرکز پذیرش می شوند.

در جلسه پذیرش رشد مقدماتی فصل بهار 1401 با توجه به رقابت جدی بین 8 تیم ارزیابی شده و راه یافته به مرحله نهایی، 3 شرکت به شرح زیر مورد پذیرش قرار گرفتند:

1- تیم توپاد با ایده محوری ارائه خدمات مرتبط با پادکست و موزیک.
2- تیم نوین تریتاتک با ایده محوری فیزیوتراپی از راه دور.
3- تیم مودم هوشمند تجمیع داده با ایده محوری مودم های هوشمند IOT در بستر شبکه و مخابرات جهت کنترل از راه دور.