Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


فرمانده تیپ مستقل زرهی ۲۱ امام رضا نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه هم‌اندیشی سردار سلیمانی، فرمانده محترم تیپ مستقل زرهی ۲۱ امام رضا نیشابور با سرپرست و ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور و بررسی مسایل جاری برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، جلسه ی هم‌اندیشی سردار حسین سلیمانی فرمانده محترم تیپ مستقل زرهی ۲۱ امام رضا نیشابور با سرپرست و ستاد مرکزرشد نیشابور در راستای بررسی مسائل جاری مرکز رشد نیشابور و همراه با بازدید از برخی از شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مازیار ناظران، سرپرست مرکز رشد نیشابور با بیان رسالت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و ارایه گزارشی از اهم اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در مرکز رشد فناوری نیشابور، به معرفی اجمالی شرکت‌های فناور و دانش بنیان این مرکز و ظرفیت های موجود پرداخت.

وی هم چنین با اشاره به برخی از مشکلات موجود در این مرکز رشد، به منظور توسعه زیرساخت‌ها و کمبود فضای اداری و با توجه به تقاضای زیاد مبنی بر استقرار در این مرکز، توجه ویژه به این مهم را خواستار شد و گامی موثر در تحقق شعار سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین" برشمرد.

در ادامه سردار حسین سلیمانی، فرمانده تیپ مستقل زرهی ۲۱ امام رضا (ع) نیشابور، ضمن بازدید از مجموعه مرکز رشد فناوری نیشابور، با ارایه راهکارهایی درخصوص مسائل مهم مطرح شده در این جلسه، استفاده از ظرفیت‌های شهرستان نیشابور در بخش های مختلف دولتی و خصوصی، به ویژه در مساله توسعه زیرساخت‌ها را از مهمترین اقدامات پیش رو در سال جاری به منظور حل مشکلات و مسائل جاری برشمرد.

همچنین خاطر نشان می نماید در پایان این جلسه، وی از برخی از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری نیشابور بازدید کرد.